plb psykoterapi & utbildning

 

pia

Jag är leg. psykoterapeut och har mångårig erfarenhet av arbete både inom offentlig och privat vård. Jag har arbetat med familjer, tonåringar, par och vuxna och har de senaste åren också arbetet med äldre och med de särskilda svårigheter åldrandet kan innebära.
Jag arbetar också med utbildning och handledning.
Jag har en psykodynamisk grundsyn och har en relationell inriktning i mitt arbete.
I psykodynamisk psykoterapi utforskar man sina känslor, tankar och sina behov och hur den egna livshistorien påverkar den aktuella livssituationen.
I det relationella perspektivet utforskas relationerna till andra människor.
Jag ser psykoterapi som ett samarbete mellan psykoterapeuten och den eller de som går i terapi. Det är ett relationsarbete där båda parter är delaktiga men det är klienten som är huvudpersonen. Klientens öppenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att psykoterapin ska vara framgångsrik.
 
Du är välkommen att söka mig både för konsultativa samtal, korttidpsykoterapi och längre tids psykoterapi. Du kan vara i akut kris eller haft svårigheter under en längre tid.
Vi träffas inledningsvis till tre orienterande samtal och kommer sedan överens om hur vår fortsatta kontakt ska se ut.
Psykoterapin sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.

Du når mig på mobil 073 9805992 eller e-post pia.litzell.berg@gmail.com.

 

Pia Litzell Berg

 

 

PLB PSYKOTERAPI & UTBILDNING
 

KATARINA BANGATA 56

 

Sidan uppdaterad
2014-12-21


0505008