Handledning och konsultationsverksamhet

 

Vi erbjuder konsultation och handledning inom följande områden:

 

gruppsykoterapi och gruppdynamik

   

  chefs- & ledarstöd, coaching

 

individualpsykoterapi med barn, unga och vuxna

    

   familjeterapi

    

   psykoterapi med barn och föräldrar

    

   psykoterapi vid sexuell utsatthet

    

   kristerapi

    

   traumaterapi

    

    

 

 • Information

För mer information välkommen att kontakta Pia Litzell Berg, tel 073-98 05 992 eller
Claes-Otto Hammarlund, tel 070-520 2121.

 

Foto: stock.xchng

 

Vi erbjuder konsultation och kvalificerad handledning.

 

 

Sidan uppdaterad
2014-09-300505008