Psykoterapimottagning

Psykoterapi sker oftast i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut eller en psykoterapeut med grundutbildning och som arbetar under handledning. Psykoterapi är ett samarbete mellan psykoterapeuten och den eller de som går i psykoterapi. Det är ett relationsarbete där båda parter är delaktiga men där det är klienten/patienten som är huvudpersonen. Klientens/patientens öppenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att psykoterapin skall vara framgångsrik. Psykoterapin kan ske under längre eller kortare tid och sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen med utgångspunkt från den sökandes behov.

Kontakta psykoterapeuterna

Kontakta oss för att boka tid eller få mer information  

073-980 5992, Pia Litzell Berg, eller

070-5202121, Claes-Otto Hammarlund.

Förutom att gå i terapi hos våra legitimerade psykoterapeuter kan man också -till nedsatt kostnad- gå i terapi hos någon av våra terapeuter med grundutbildning.

Se vidare under fliken "Vi som arbetar här............... )

 

Fakta och myter om psykoterapi klicka på länken........

PLB Psykoterapi och Confidenta Personkonsult erbjuder psykoterapi inom ett flertal områden, t.ex. individualpsykoterapi, familjeterapi och parterapi, traumaterapi samt stöd- och krissamtal.

VILL DU HA HJÄLP MED NÅGOT SÄRSKILT PROBLEM?

Vid våra mottagningar behandlar vi en mångfald olika personliga problem, såsom nedstämdhet och depression, självmordstankar, ångest, relationsproblem, utbrändhet /utmattnings-syndrom, fobier, problem med självkänsla, social fobi, krisupplevelser, trauma, nätmobbning och identitetsstöld, konflikter inom familjer och andra grupper m.m.

socialstyrelsens vårdgivarregister

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter samt enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) skall den som utför hälso- och sjukvård eller som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen. Vi är som legitimerade psyko-terapeuter upptagna i Socialstyrelsens vårdgivarregister i enlighet med bestämmelserna i SOSFS 1998:13.

NY PATIENTSÄKERHETSLAG

Från och med den 1 januari 2011 gäller en ny patientsäkerhetslag. Den ändrades senast 2014.  Naturligtvis följer vi denna lag. Du kan läsa mer om den här: klicka på länken

Foto: stock.xchng

Till dig som vill gå i terapi

 

Välkommen att kontakta

Pia Litzell Berg eller

Claes-Otto Hammarlund

 

PSYKOTERAPISÄLLSKAPET
I STOCKHOLM AB
 

 

 


Sidan uppdaterad
2014-12-17


0505008