Presentation av Psykoterapisällskapet

Psykoterapisällskapet i Stockholm AB, som startade sin verksamhet vid årsskiftet 1999/2000, och vars verksamhet som sammanhållet institut upphörde under hösten 2014, var en fortsättning på Institutet för psykoterapeutisk psykiatri, IPP, inom Stockholms läns landsting. Institutet har givit psykoterapiutbildningar på grundläggande nivå (steg 1) sedan 1982 och utbildningar på examensnivå, (steg 2) sedan 1989.

Institutet erbjöd utbildning och fördjupning med inriktningar på de specialområden inom vilka vi utvecklat vår kompetens:

gruppdynamik och grupprocesser

gruppsykoterapi

individuell psykoterapi

korttidspsykoterapi

psykologisk första hjälp vid kris och katastrof

avlastningssamtal för t.ex. POSOM, PKL- och insatsgrupper

kristerapi

traumaterapi / traumabehandling

 

Kurser, utbildningar, konsultation och psykoterapi drivs i fortsättningen av

PLB psykoterapi & utbildning, pia litzell berg

samt av

confidenta personkonsult, claes-otto hammarlund

 

Foto: stock.xchng

 

Sidan uppdaterad
2015-06-11


0505008