Terapi i form av act i Malmö

Du som vill testa act i Malmö, du kan göra det hos MF Samtalsterapi. Du kan bland annat få act malmö, så väl som andra former av terapi. ACT står för Acceptance and Commitment Therapy. Det är en slags vidareutveckling av KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Denna terapiform innebär att man utgår från att de beteenden vi har, de är inlärda, vilket innebär att det går att läras om. Man kan alltså lära sig att bete sig på ett annat sätt. Denna terapi är bra om du upplever olika obehag, som ångest, stress, oro och annat. Att få terapi är ibland ett måste, för att klara av vardagslivet på ett bra sätt. Du kan med MF Samtalsterapi få den hjälp du behöver.

I Malmö kan du få ACT och KBT terapi

Du som vill testa ACT i Malmö, vänd dig till MF Samtalsterapi. Dit kan du vända dig om det är så att du vill få en personlig utveckling eller om du vill lära dig hantera stress. Du kan även få hjälp om cu har problem i relationer eller behöver sorgebearbetning.  Du som har ångest, är deprimerad eller utmattad kan även du ha stor nytta av denna terapi. Du kan med hjälp av olika övningar få en bättre syn på dig själv, på livet och på dina problem. Hos MF Samtalsterapi kan du även få bra terapi via samtal. Om du vill läsa mer om vad ACT innebär, eller läsa mer om andra terapiformer, besök då gärna hemsidan.